CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Nội Thất Một Giờ xin gửi đến quý khách hàng chính sách bảo hành và bảo trì như sau:

Điều khoản bảo hành chung

Chính sách bảo hành được áp dụng kể từ ngày nghiệm thu công trình với khách hàng và sau khi khách hàng đã thanh toán toàn bộ công nợ cho công ty Nội Thất Một Giờ.

Thời gian bảo hành phụ thuộc vào từng hạng mục công trình, từng loại sản phẩm. Thông tin chi tiết về thời gian bảo hành sản phẩm được quy định cụ thể ở “BẢNG CHI TIẾT BẢO HÀNH”.

Theo bảo hành này, Nội Thất Một Giờ có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi.

Khi sản phẩm được lắp đặt tại các vị trí khó tiếp cận hoặc gây nguy hiểm cho các kỹ thuật viên, nhân viên của Nội Thất Một Giờ, Nội Thất Một Giờ có quyền từ chối bảo hành hoặc đề nghị chi phí bổ sung.

Đối với những thiết bị của nhà cung cấp thứ 3 (Hafele, Teka, Toto,…), quý khách hàng vui lòng giữ phiếu bảo hành của nhà cung cấp đó để đảm bảo sản phẩm được bảo hành đúng theo quy định. Sau khi nghiệm thu, Nội Thất Một Giờ sẽ chuyển giao toàn bộ phiếu bảo hành cho khách hàng để khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

Quy trình bảo hành sản phẩm

Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin

Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về lỗi (phải có hình ảnh đính kèm) về địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Bước 2: Nội Thất Một Giờ tiếp nhận thông tin bảo hành

Nội Thất Một Giờ sẽ phản hồi yêu cầu của quý khách hàng trong vòng 24 tiếng.

Mọi yêu cầu cần xử lý gấp, vui lòng gọi đến số Hotline: +84 866 878 363

Nội Thất Một Giờ sẽ hồi đáp những kiến nghị của khách hàng trong giờ hành chính.

Bước 3: Tiếp nhận sản phẩm bảo hành

Nội Thất Một Giờ sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến tận nơi sẽ tiến hành kiểm tra lỗi và nhận sản phẩm bảo hành tại nhà của khách hàng.

Bước 4: Bảo hành sản phẩm

Tùy thuộc vào mức độ hư hại hoặc lỗi của sản phẩm, Nội Thất Một Giờ sẽ thông báo thời gian chính xác cho việc sửa chữa/thay thế và hoàn trả sản phẩm lại cho khách hàng.

Lưu ý: Đối với những sản phẩm đạt điều kiện bảo hành theo quy định bảo hành của Nội Thất Một Giờ nhưng không đủ điều kiện kiểm tra sản phẩm ngay tại nơi đặt sản phẩm do liên quan đến vấn đề kỹ thật, Nội Thất Một Giờ sẽ mang sản phẩm về xưởng để kiểm tra.

- Nếu lỗi được xác định là lỗi của nhà sản xuất, Nội Thất Một Giờ sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, bảo hành và vận chuyển.

- Nếu lỗi được xác định là lỗi của khách hàng, khách hàng sẽ chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hoặc các chi phí phát sinh khác.

Điều khoản bảo trì

Sau thời gian bảo hành, tất cả các sản phẩm của Nội Thất Một Giờ được bảo trì trong vòng 1 năm tiếp theo. Chúng tôi sẽ khắc phục tối đa với chi phí hợp lý.